Markservice

Markservice

HB Markservice hjälper såväl offentliga som privata fastighetsägare och beställare med markberedning, utomhusmiljöer och anläggning.

Finplanering

Vi har lång erfarenhet av finplanering och hjälper er gärna hela vägen från projektering till anläggning och färdigt resultat. Vi utvecklar funktionella, säkra och estetiskt tilltalande utemiljöer. Våra uppdrag innefattar bland annat anläggning av gräsmatta, lekplatser, staket, miljöhus, cykelställ, bänkar och alla olika typer av stensättning och stenläggning.
 

Stensättning

Vi utför alla typer av stenläggning, plattläggning och stensättning. Vi hjälper offentliga beställare med anläggning av marksten och gatsten på gångbanor, cykelbanor, lekplatser och andra typer av offentliga platser. Vi utför stensättning av murar, stentrappor och liknande. Vi jobbar även mot privata kunder och åtar oss stora som små uppdrag.

 

Kontakta oss